sunflower photo

Да подпомогнем малките и средни предприятия (МСП) за ефективно отчитане на устойчиви практики

agapanthus

Да подпомогнем малките и средни предприятия (МСП) за ефективно отчитане на устойчиви практики

Scroll to content

Нашите цели, ползи за вас

Запознайте се с Принципите за отчитане на устойчивост

Подобрете вашите умения и компетенции свързани с „Отчети за устойчивост“

Научете как да приложите лесен и ефективен начин за отчитане на устойчивост

Участвайте в онлайн курсове или обучения на място

Получете признание на Вашите умения и компетенции от Open Badges Achievements Framework

Начална страница: Присъединете се към академията REPORT_ASAP и използвайте продуктите от проекта и след като той приключи