Нов проект: Приемане на устойчиви практики за отчитане - Report-ASAP

Report-ASAP е нов проект изпълняван по програма на Европейския съюз – „Еразъм+“, стратегически партньорства; воден от д-р Соад Мофти от катедра „Бизнес“ със съдействието на д-р Аиша Абуелмати и проф. Джон Феърбърн.

По-отделно МСП може да имат малко социално, екологично и финансово въздействие, обаче взети заедно тяхното въздействие е голямо. Повече от 70% от замърсяването се дължи на МСП (Европейски съюз, 2010 г.). В двадесет и седемте страни членки, 99% от фирмите са МСП и в тях е заета две трети от работната сила е ЕС (Европейската комисия, окт. 2010 г.). Затова МСП имат ключова роля в постигането на устойчивост. Все пак пред МСП има много препятствия, които им пречат да отчетат своята устойчивост, като съществуването на много рамки за устойчивост с универсален подход към фирмите имайки предвид големите предприятия (Тътеров, 2014 г.), които могат да бъдат сложни за МСП. Други препятствия включват: липсата на запознатост с проблемите предизвикани от липсата на устойчивост и потенциалните ползи от практики за устойчивост; също така липсата на опит и експертиза отнасящи се до проблеми свързани с устойчивостта и липсата на необходимите ресурси за въвеждане на практики за устойчиво развитие.

Следователно целта на този проект е да подпомогне малкия и среден бизнес да отчете своята устойчивост, като му предостави необходимото обучение и инструменти, за да усвои практиките за отчитане на устойчивост по рентабилен начин.

По проекта първо ще се извърши анализ на потребностите в шестте държави партньори по проекта, който да установи пропуските в знанията на МСП. Допитването ще започне в началото на 2018 г. След това партньорите ще разработят обучителен курс, онлайн обучителен инструмент и ръководство за обучители. Те ще включват рамката за умения на ECVET и рамка за признаване на постижения (на специфичната основа на Open Badges).

Проектът е с продължителност до септември 2019 г., с партньори: Staffordshire University - Business School (Англия); Business School PAR (Хърватия); Civic Computing limited (Шотландия); FGUGREM (Испания); Eurocrea Merchant (Италия); Русенскатърговско-индустриална камара (България) и AKNOW (Гърция).

Ако сте представител на МСП и желаете да се включите в безплатното обучение по този проект, моля посетете нашия уебсайт тук и изпратете имейл на ръководителя на проекта д-р Соад Мофти (souad.moufty@staffs.ac.uk) или на Русенска търговско-индустриална камара (projects@rcci.bg).