Русенска търговско-индустриална камара проведе своето мултиплициращо събитие

На 15.04.2019г. в хотел „Космополитан“, гр. Русе, екип на Русенска търговско-индустриална камара проведе мултиплициращо събитие по проект „Report-ASAP: Adoption of Sustainable Accounting Practices for Reporting” на тема „Корпоративната социална отговорност – иновативен подход за устойчив бизнес“. В събитието взеха участие експерти в сферата на устойчивото развитие и корпоративната социална отговорност, представители на водещи микро, малки и средни предприятия от Русенска област, представители на образователни институции и организации за продължаващо образование и обучение.

След официалното откриване на събитието от изпълнителният директор на РТИК – г-н Милен Добрев, координаторът по проекта – Ирена Иванова направи встъпителна презентация на тема „Какво е корпоративна социална отговорност и защо се определя като иновативен подход за устойчив бизнес“, за да успее да въведе присъстващите в темата.

Основната част на събитието беше представянето на проект Report-ASAP, финансиран по програма Еразъм+ на ЕС и изпълняван от Консорциум, състоящ се от 7 партньори от 6 различни европейски държави. По време на презентацията бяха представени основните цели на проекта, постигнатите до този момент резултати, както и последващите дейности през оставащите месеци на изпълнение на проекта. Специален фокус беше поставен върху възможността присъстващите на събитието фирми да се възползват от безплатно обучение по Корпоративна социална отговорност, включваща теми като: въведение в докладването на устойчивост, законова рамка и директиви на ЕС за отчитането на устойчивост, икономическо, социално и екологично измерение на докладването на устойчивост, както и специален модул, посветен на това да подпомогне създаването на такъв доклад. По време на презентацията бяха представени и другите резултати от международното сътрудничество – онлайн платформа за обучение, налична на български език, както и интерактивна игра под формата на Динамичен демонстратор. 

В последвалата презентация, председателят на УС на БТПП – г-н Цветан Симеонов представи Българската мрежа за Корпоративна социална отговорност, какви са ползите, произтичащи от сътрудничеството с нея, както и защо е необходимо да сме устойчиви, за да бъдем успешни в бизнес средите. 

В последвалата дискусия присъстващите фирми имаха възможността да представят добри практики в сферата на КСО, както и успяха да получат отговори на своите въпроси, което спомогна за обмяната на ценен опит с други представители на бранша. Събитието завърши с коктейл под формата на нетуъркинг, който успешно спомогна за създаването на нови контакти.