orchid photo

Помогнете ни да определим характеристиките и съдържанието на този инструмент, като попълните следния въпросник.

Scroll to content

ПРОУЧВАНЕ

В Европейския Съюз 27,99% от фирмите са малки и средни предприятия (МСП) и ангажират две трети от европейските работници (Европейска комисия, октомври 2010 г.). Едно МСП може да има малко социално, екологично и финансово въздействие, но колективно МСП могат да имат голямо въздействие. Повече от 70% от цялото замърсяване може да бъде приписано на МСП (Европейски съюз, 2010 г., Хилари, 2004). Ето защо, МСП са ключови участници в постигането на устойчивост. МСП, обаче, не разполагат с познания по отношение на проблемите, свързани с устойчивостта (т.е. съществува объркване относно това какво е устойчивост, кой процес трябва да се следва, за да се въведе устойчивост в бизнеса, какви са потенциалните ползи и т.н.). Същевременно, персоналът им няма опит или инструменти за справяне с проблемите, касаещи устойчивостта и трябва да бъде обучен и трениран за принципите й, за да могат да предприемат проактивен подход към устойчивото развитие. Освен това, съществуващите рамки, стандарти и протоколи за подпомагане на компаниите да приемат и прилагат практиките за устойчивост са сложни, особено за МСП, тъй като те са проектирани като "еднакви за всички", заедно с големите предприятия.

Точно заради това този проект, Доклад ASAP (Приемане на устойчиви практики за отчитане),  има за цел да помогне МСП да докладва за устойчиво развитие, като им предостави необходимото обучение и инструменти за приемане на устойчиви отчетни практики по рентабилен начин. Този проект ще осигури необходимото обучение и инструменти за персонала на МСП в 6 държави: Великобритания, Испания, Италия, Хърватска, България и Гърция.

Помогнете ни да определим характеристиките и съдържанието на този инструмент, като попълните следният въпросник.