agapanthus photo

Проект „Report-ASAP“ – контекст, цели и иновации

Scroll to content

Контекст

ЛИПСА НА ЕКСПЕРТИЗА И ЕКСПЕРТИ В ОБЛАСТТА НА ОТЧИТАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТ ОТ МСП

Наблюдава се липса на важни познания от МСП, свързани с въпроса за устойчивост (т.е. объркване за това какво е устойчивост, какви процеси трябва да следват, за да направят бизнеса си по-устойчив и др.) В същото време техните служители трябва да знаят повече за принципите за устойчивост, ако искат да подходят проактивно към своята работа.

Съществуващите рамки, стандарти и протоколи за подпомагане на компаниите да усвоят и приложат устойчиви практики са сложни, особено за МСП, тъй като са по-скоро насочени към големите компании.

Цел

ОВЛАСТЯВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МСП

Проект „Report_ASAP“ ще предостави необходимото обучение и инструменти в помощ на служителите в МСП в шест (6) държави – ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИСПАНИЯ, ИТАЛИЯ, ХЪРВАТИЯ, БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ, за да внедрят ефективни практики за отчитане на устойчивост.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛИ И ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Проектът е насочен и към организации за професионално образование и обучение, обучители, камари на МСП и други бизнес професионалисти, които ще имат възможността да се възползват от повишаване на осведомеността и знанията за това как да приложат отчитане на устойчивост, практиките и системите за докладване, заедно с ясното разбиране за това как бизнес данните се проявяват към финансовите стойности, които са от значение за отчитане на устойчивост.

Иновация

КАКВО СЕ ЗНАЕ КЪМ МОМЕНТА

Проектът ще предостави цялостна картина за настоящата ситуация на европейско и национално равнище относно това, какво знаят служителите в МСП за фирменото отчитане на устойчивост.

НАСЪРЧАВАНЕ НА ОТВОРЕНИ И ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ, ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУМЕНТИ

Проектът ще доведе до следните конкретни резултати:

  1. Обучителен курс ECVET, който включва учебни материали и ръководства за учащите и обучителите, както и набор от препоръки, които да помогнат за изравняването нивата на грамотност на отчитане на устойчивост, както от национална, така и от европейска гледна точка;

  2. Среда за онлайн обучение, подпомогната от Мотивационна среда за социално обучение;

  3. Рамка за признаване на умения и постижения, придобити от учащите въз основа на рамката за разпознаване Open Badge

  4. Виртуално пространство, академия „Report-ASAP“, осигуряващo необходимата инфраструктура за подпомагане на мрежа от ПОО обучители, обучаващи организации, камари на МСП и други заинтересовани страни, които ще приемат резултатите от проекта и ще продължат да ги поддържат и развиват в рамките на периода на финансиране.

Проектът ще предостави цялостна представа за настоящата ситуация на европейско и национално равнище по отношение на това, което служителите в МСП знаят за отчитане на устойчивост.

Frequently asked questions about the Report-ASAP training course