2η Συνάντηση των Εταίρων του Έργου στο Μιλάνο

Στις 11 και 12 Απριλίου, η EurocreaMerchantστο Μιλάνο (Ιταλία) φιλοξένησε τη 2η συνάντηση των εταίρων του Έργου Report-ASAP: Υιοθέτηση πρακτικών για τη σύνταξη λογιστικών εκθέσεων αειφορίας. Το Έργο συντονίζει το Πανεπιστήμιο του Staffordshire(Ηνωμένο Βασίλειο) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο κύριος στόχος του Report-ASAPείναι να προσφέρει στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) τα απαραίτητα εργαλεία και την κατάλληλη κατάρτιση, ώστε να είναι σε θέση να ενσωματώσουν λογιστικές πρακτικές αειφορίας στην καθημερινή ζωή της εταιρείας. Το έργο επικεντρώνεται σε τρεις τομείς αειφορίας: οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι ενημερώθηκαν για την επίτευξη των κύριων ορόσημων του Έργου και προγραμμάτισαν την οργάνωση των επικείμενων δραστηριοτήτων που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησαν οι εταίροι κατά την πρώτη φάση του Έργου, και στη σύνταξη της Συγκριτικής Έκθεσης από την ομάδα του FundaciónGeneralUniversidaddeGranada-Empresa. Οι εταίροι συζήτησαν τις ομοιότητες και τις διαφορές που διαπιστώθηκαν στις πρακτικές υιοθέτησης  εκθέσεων αειφορίας από τις ΜμΕ στις διαφορετικές χώρες που εκπροσωπούνται στο Έργο. Η Συγκριτική Έκθεση θα είναι διαθέσιμη σύντομα.

Γενικά, η συνάντηση στο Μιλάνο ήταν πολύ παραγωγική για την πρόοδο του Έργου, και οι εταίροι δεσμεύτηκαν να προχωρήσουν με υπευθυνότητα στην επεξεργασία και την παραγωγή των επόμενων αποτελεσμάτων του Report-ASAP.

Συνεχίστε να ενημερώνεστε για την πρόοδο του Έργου από αυτόν τον ιστότοπο.