orchid photo

Pomozite nam definirati čimbenike i sadržaj navedenih alata ispunjavajući sljedeći upitnik.

Scroll to content

Ispunite upitnik

U EU-27, 99% kompanija se ubraja u mala i srednja poduzeća (MSP), a zapošljavaju dvije trećine europskih radnika (Europska komisija, listopad 2010.). Svako pojedino MSP ima mali društveni, okolišni i financijski utjecaj, no kolektivno gledajući njihov je utjecaj golem. Više od 70% ukupnog zagađenja može se pripisati MSP-a (Europska unija, 2010.; Hillary, 2004.). Stoga MSP-a imaju ključnu ulogu u postizanju održivosti. Međutim, MSP-ima nedostaje znanja iz područja održivosti (npr. nerazumijevanje pojma održivosti, na koji način uvesti održivost u svoje poslovanje, koje su potencijalne prednosti, itd.). Osim toga, zaposlenicima navedenih poduzeća nedostaju iskustvo i alati kojima bi odgovorili na probleme održivosti te im je stoga potrebna edukacija u području načela održivosti ako navedenoj problematici žele pristupiti na proaktivan način. Postojeći obrasci, standardi i protokoli koji pomažu tvrtkama usvojiti i implementirati prakse održivosti su složeni, posebno za MSP-a budući da su osmišljeni kao ‘’jedna veličina odgovara svima’’, imajući u vidu velika poduzeća.

Stoga projekt Report ASAP (Adoption of Sustainable Accounting Practices for Reporting) ima za cilj pomoći MSP-ima pri izvješćivanju o održivosti pružajući im neophodan trening i alate kako bi usvojili održive računovodstvene i prakse izvješćivanja na troškovno učinkovit način. Projekt će pružiti neophodan trening i alate za zaposlenike MSP-a u šest (6) zemalja: Ujedinjenom Kraljevstvu, Španjolskoj, Italiji, Hrvatskoj, Bugarskoj te Grčkoj.

Pomozite nam definirati čimbenike i sadržaj navedenih alata ispunjavajući sljedeći upitnik.