Novi projekt: Usvajanje prakse održivog nefinancijskog izvještavanja – Report-ASAP

Report-ASAP je novi projekt koji se provodi u sklopu programa Erasmus+ Strateška partnerstva, pod vodstvom dr. Souad Moufty, Dr Aisha Abuelmaatti i Prof Jon Fairburn.

Svako malo i srednje poduzeće ima mali društveni, okolišni i financijski utjecaj, no kolektivno gledajući njihov je utjecaj golem. Više od 70% ukupnog zagađenja može se pripisati MSP-a (Europska unija, 2010.; Hillary, 2004.). U EU-27, 99% kompanija se ubraja u mala i srednja poduzeća (MSP), a zapošljavaju dvije trećine europskih radnika (Europska komisija, listopad 2010.). Stoga MSP-a imaju ključnu ulogu u postizanju održivosti. Ipak, MSP se susreću s brojnim barijerama koje ih sprječavaju u izvještavanju o održivosti, kao što su primjerice već postojeći okviri za izvještavanje koji su kompleksni za MSP, te dizajnirani za „jedna veličina odgovara svima’’, imajući u vidu velika poduzeća (Tutterow, 2014). Druge barijere uključuju manjak znanja vezanog za društveno odgovornu problematiku, te manjak znanja o beneficijama koje održive prakse mogu donijeti, kao i manjak iskustva ili stručnosti potrebnih za prepoznavanje problematike održivosti, te manjak resursa potrebnog za uspostavljanje društveno odgovornog poslovanja.

Stoga, projekt Report ASAP ima za cilj pomoći MSP-ima pri izvješćivanju o održivosti pružajući im neophodan trening i alate kako bi usvojili održive računovodstvene i prakse izvješćivanja na troškovno učinkovit način.

Tijekom prve faze projekta provodit će se istraživanje u šest partnerskih zemalja kako bi se utvrdio manjak znanja za promatrano područje. Predviđen početak te aktivnosti je prvi dio 2018. godine. Partnerstvo će potom stvoriti program treninga, online alat za provedbu treninga i vodič za trenere (trainer’s guide). Navedeni program će biti usklađen sa sustavom ECVET-a i s okvirom za priznavanje ishoda (temeljenog na tzv. Open Badges specification).

Projekt će se provoditi do rujna 2019. godine, a partneri na projektu su: Staffordshire University- Business School (Engleska); Business School PAR (Hrvatska); Civic Computing limited (Škotska); FGUGREM (Španjolska); Eurocrea Merchant (Italija); Ruse chamber of Commerce and Industry (Bugarska) i  AKNOW (Grčka).

Sve zainteresirane male i srednje poduzetnike koji se žele uključiti u ovaj besplatni program, molimo da posjete našu mrežnu stranicu ovdje, te da kontaktiraju voditeljicu projekta Dr. Souad Moufty at souad.moufty@staffs.ac.uk ili nacionalnog partnera na dekanat@par.hr.