agapanthus photo

Projekt Report - ASAP, pozadina, ciljevi i inovativnost

Scroll to content

Pozadina

NEDOSTATAK ZNANJA I STRUČNJAKA U PODRUČJU RAČUNOVODSTVA ODRŽIVOSTI ZA MSP-a

Malim i srednjim poduzećima nedostaje neophodno znanje iz područja održivosti (npr. nerazumijevanje pojma održivosti, kako uvesti održivost u njihovo poslovanje, itd.). Osim toga, zaposlenicima navedenih poduzeća je potrebno više znanja o načelima održivosti ukoliko o svome poslovanju žele pristupiti na proaktivan način.

Postojeći obrasci, standardi i protokoli koji pomažu tvrtkama usvojiti i implementirati prakse održivosti su složeni, posebno za MSP-a budući da su osmišljeni kao ‘’jedna veličina odgovara svima’’, imajući u vidu velika poduzeća.
 

Cilj

OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA MSP-a

Report ASAP će pružiti neophodan trening i alate za zaposlenike MSP-a u šest (6) zemalja: Ujedinjenom Kraljevstvu, Španjolskoj, Italiji, Hrvatskoj, Bugarskoj te Grčkoj kako bi usvojile održive računovodstvene i prakse izvješćivanja na troškovno učinkovit način.

OSPOSOBLJAVANJE  PRUŽATELJA TRENINGA I OSTALIH DIONIKA

Projekt se također odnosi i na organizacije strukovnog obrazovanja, trenere, komore MSP-a te na ostale stručnjake kojima će koristiti spoznaje i znanja o tome kako implementirati računovodstvo održivosti, prakse i sustave izvješćivanja te jasno razumijevanje načina na koji se poslovni podaci odražavaju na financijske vrijednosti važne za računovodstvo održivog razvoja.

Inovacija

UTVRĐIVANJE NEDOSTATAKA U ZNANJU

Projekt će pružiti sveobuhvatnu sliku postojećeg stanja na europskoj i nacionalnoj razini vodeći računa o onome što računovođe i zaposlenici MSP-a znaju o održivom izvješćivanju.

PROMICANJE OTVORENIH I INOVATIVNIH PRAKSI, TRENINGA I ALATA

Projekt će ishoditi sljedeće opipljive rezultate:

  1. ECVET tečaj (zamišljen kao ishodi učenja) koji uključuje edukativne materijale te vodič za polaznike i predavače kao i niz preporuka koje će pomoći ujednačiti razine ‘’Pismenosti u području izvješćivanja o održivosti’’ na nacionalnoj i europskoj razini;
  2. Alati An Online training delivery environment (okruženje za pružanje online treninga) i Social Learning Motivational Environment (učenje u motivirajućem okruženju);
  3. Framework for the Recognition of Skills and Achievements (okvir za priznavanje vještina i postignuća polaznika) temeljen na  Open Badges Recognition Frameworku
  4. Virtualni prostor, Report-ASAP Academy, omogućuje neophodnu infrastrukturu za mrežu strukovnih trenera, obrazovnih organizacija, komora MSP-a te ostalih dionika koji će koristiti ishode projekta te ih nastaviti održavati i razvijati i nakon razdoblja financiranja.

Projekt će pružiti cjelokupnu sliku trenutnoga stanja na europskoj i nacionalnoj razini uzimajući u obzir znanje koje računovođe i zaposlenici MSP-a imaju o održivom izvješćivanju.

Frequently asked questions about the Report-ASAP training course