Person typing on their keyboard

Проучване Report-ASAP за изследване на ключовите потребности за устойчиво отчитане от страна на МСП в 6 европейски страни

Scroll to content

Проучване Report-ASAP!

На този етап проектът провежда проучване в шестте държави-партньори, за да се добие пълна представа за настоящата ситуация, като се набляга на това, което мениджърите и персоналът на МСП знаят относно отчитането на устойчивостта. Тази информация ще подпомогне партньорите да разработят инструменти и обучителен курс, необходими за отключване на потенциала на персонала на МСП за устойчивост и за добиване на по-задълбочена представа за управление и отчитане на устойчивостта чрез доближаване до темата, за да се види цялостната картина.

Каним МСП да вземат участие в проучването на национално ниво, като попълнят следната анкета

Анкетата е разработена на английски, български, хърватски, гръцки и италиански език.