Dynamic Demonstrator

Статус съобщение

Динамичният демонстратор, разработен по проект Report-ASAP е интерактивен визуален инструмент, който се фокусира върху екологичните и социални ползи и комуникационните практики, които МСП трябва да следват. Инструментът илюстрира сценарии, в които МСП могат да попаднат, а Вие трябва да решите дали те са от полза за организацията, или не. 

За да преминете успешно през Динамичният демонстратор и да получите сертификат трябва да дадете 70% верни отговори. Ще Ви бъдат давани добри практики и съвети, така че не се притеснявайте, ако не успеете от първият път! Всичко е процес на учене! 

Успех!