Ръководство за обучители

Наръчник за обучители за администриране на обучителните модули

Обучителни модули за учащи

Съдържание на обучението за служителите в МСП за подобряване на професионални и социални умения, свързани с отчитане на устойчивост. Съдържанието ще бъде съобразено с резултатите от обучение ECVET.

Динамичен демонстратор

Интерактивно средство, предоставящо няколко сценария, които визуално превеждат социалните и тези показатели, свързани с околната среда във финансови стойности

Среда за обучение

Онлайн среда за обучение, подпомогната от „Социално мотивираща обучителна среда“