Αποτελέσματα

Τα δημόσια αποτελέσματα του έργου είναι διαθέσιμα παρακάτω. Πρόσβαση online στο αποθετήριο των αποτελεσμάτων μέσω ειδικού υποτομέα.

Η πρόσβαση στα εμπιστευτικά και περιορισμένης πρόσβασης  αποτελέσματα βρίσκεται σε αυτόν τον σύνδεσμο (η πρόσβαση είναι ελεγχόμενη και απαιτεί πιστοποιήσεις. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την Φόρμα Επικοινωνίας για να ζητήσετε πρόσβαση και ένας εκπρόσωπος του έργου θα επικοινωνήσει μαζί σας.

IO1 Knowledge Gap Framework

This report focuses on the analysis of the situation “AS IS” to provide an overview to the consortium and stakeholder of the current state of sustainability accounting practices in SMEs in the partner countries. It focuses on results from the partner countries of the Project that are: the UK, Italy, Greece, Bulgaria, Croatia, and Spain. 

You can download this report here.

ECVET Manual

Read the ECVET Manual.

Trainer's Guide

Newsletters

Here is our archive of newsletters, informing you about project progress and important updates from the project. These Newsletters are available in EN, GR, IT, ES, HR and BG

Newsletter 1: EN, GR, IT, ES, HR, BG

Leaflet

Here is our project Leaflet which is available in EN, GR, IT, ES, HR and BG

Leaflet: EN, GR, IT, ES and BG

Infographic

Here you will find our Project Infographic based on the Report ASAP Survey results, reflecting the current state of sustainability accounting practices in SMEs

Videos

Report-ASAP has produced a number of videos: